Безплатна доставка с Box Now в цялата страна (за гр. София в рамките на деня) | Безплатна доставка над 60 лв. със Speedy

ПотребителКоличка

Вашата количка е празна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

И КУКИТА (COOKIES)

 

Общи положения

Тази политика за защита на лични данни, заедно с Общите условия за използване на нашия сайт www.benu.bg ("нашия сайт"), определя основата, на която всички лични данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас. Моля прочетете внимателно текста по-долу, за да разберете как ще третираме Вашите лични данни. Посещавайки www.benu.bg, Вие приемате и се съгласявате с настоящата политика.

Ние се отнасяме отговорно към защитата на Вашите лични данни и обработваме само лични данни, необходими за сключването чрез интернет на договор за продажба от разстояние на стоки, за създаване на Потребителски профил в онлайн аптеката, или за други цели, за които съществува законово основание. Ние непрекъснато предприемаме технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността на всички данни на клиенти и потребители, както и спазването на разпоредбите за защита на данните, приложими в Европейския съюз и в Република България.

Моля, имайте предвид, че връзките от нашия сайт може да Ви отведат до външни сайтове, които не са обхванати от тази политика. Препоръчваме Ви сами да проверите техните политики за поверителност, преди да изпратите лична информация. Ние не носим отговорност за съдържанието, функциите или политиките за събиране на информация на тези външни сайтове.

 

ЛИЧНИ ДАННИ – СУБЕКТИ, АДМИНИСТРАТОР, ОБРАБОТВАЩ И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Субект на лични данни

Субектът на лични данни е всеки посетител на нашия сайт - физическо лице, независимо дали посещава сайта ни с информационна цел или с цел пазаруване на стоки, влизайки като Регистриран КЛИЕНТ (с потребителско име и парола) или като Нерегистриран КЛИЕНТ.

Администратор на лични данни

За целите на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета за защита на личните данни (наричан по-долу "ОРЗД") и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу "ЗЗЛД"), администраторът на данните е "БЕНУ България" ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 206877150, със седалище и адрес на управление в България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А (наричано по-долу "Бену", "ние" или "нас").

Бену се ангажира да осигурява и зачита поверителността и неприкосновеността на Вашите данни.

В качеството си на администратор на лични данни, ние определяме целта на обработката на Вашите данни, както и средствата, с които се извършва тази обработка, например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката.

Обработващ лични данни

Обработващият лични данни е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Бену определя целта и средствата на обработването, а също така проверява дали обработващият отговаря на изискванията на ОРЗД. Такъв обработващ може да бъде, например, дружество, което по силата на договор с Бену предоставя логистични услуги, фирми за куриерски услуги или фирми, която отговарят за маркетингова кампания на Бену в социална мрежа и генерират отчети за успеваемостта й. Съответно, Бену е възложило на обработващ/и/ данните, имащ/и/ такива компетенции, като наборът от лични данни, включени в потребителския Ви профил (клиентски акаунт), създаден на уебсайта www.benu.bg, ще бъде предоставен на обработващия данните за целите на обработването им, посочени по-долу в настоящата политика, както и във водения от Бену регистър "Клиенти" съгласно чл. 30 от ОРЗД.

Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностното лице по защита на личните данни на Бену, с което можете да се свържете при въпроси, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на Вашите права е:

Галина Степанова Максимова,

Адвокатско дружество "Динков, Максимова, Русева-Савова"

Адрес: Площад "Света Неделя" № 16, етаж 2, гр. София, п.к. 1000, Район "Средец", Столична Община

Имейл: galina.maximova@gmdlawyers.com

Телефон: +359888240478

От съображения за сигурност и за защита на предаването на лични данни и друго поверително съдържание, нашият сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по символния низ "https://" и символа за заключване в реда на Вашия браузър.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Личните данни са всяка информация, която се отнася до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, например данни за име или адрес, телефонен номер, мобилен номер, номер на факс, банкови данни.

Отличителна категория представляват "специалните категории лични данни" съгласно чл. 9 от ОРЗД. Тези данни се считат за особено чувствителни и изискващи специална защита. Специалните категории лични данни включват, например, данни за здравословното състояние, етническия произход, генетиката на физическото лице и т.н.

Ние събираме и обработваме следните данни за наши КЛИЕНТИ:

•  Информация, която ни предоставяте. Това е информация за Вас, която ни предоставяте чрез попълване на електронни форми на нашия сайт www.benu.bg, или като си кореспондирате с нас по телефон, имейл или по друг начин. Предоставяте свои лични данни, когато: се регистрирате и си създадете потребителски профил, за да използвате нашия сайт, абонирате се за наша услуга, търсите продукт, правите поръчка на нашия сайт като попълвате формата за онлайн поръчка, участвате в дискусионни платформи или други социални медийни функционалности на нашия сайт или участвате в томбола или в друг вид наградна игра („игри на случайността“), промоция или проучване, както и когато съобщите за проблем с нашия сайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва Вашите имена, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер, финансова информация и информация за банкова карта.

•  Специални категории данни, които ни предоставяте. Това е чувствителна информация, която ни предоставяте, като попълвате електронни форми на нашия сайт или като кореспондирате с нас по телефон, имейл или по друг начин. Например, когато попълвате формуляр за консултация с фармацевт или изпращате до нас файл със снимки на продукти посредством бутона за изпращане на файлове, е възможно да предоставите информация, свързана с генетика, етнически произход, здраве, биометрия и други специални категории лични данни, например снимка на изгаряне, синина, обрив на дадена област.

Бену не предлага и не продава в онлайн аптеката лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В онлайн аптеката се продават само лекарствени продукти без лекарско предписание, които са разрешени за употреба по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Можете да заповядате с рецепти във физическия обект на аптеката, намиращ се на адрес: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А. Бену не носи отговорност в случай че ни изпратите през онлайн формата за контакт на сайта на аптеката, посредством бутона за изпращане на файлове, по имейл и / или по какъвто и да било друг начин своя рецепта или рецепта на трето лице; при което Бену потвърждава, че незабавно ще изтрие която и да било получена рецепта и няма да обработва и съхранява съдържащите се в нея лични данни.

•  Информация, която събираме за Вас автоматично. По отношение на всяко Ваше посещение с информационна цел, което не е свързано с първоначална регистрация или логване (login) в нашия сайт, ние автоматично ще събираме следната информация:

  • Техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашето устройство (компютър, таблет, лаптоп, смартфон) с интернет, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона, типове и версии на добавките на браузъра, операционна система и платформа; и
  • Информация за Вашето посещение, включително пълните унифицирани локатори на ресурси (URL), поток от кликвания към, през и от нашия сайт (включително дата и час), продукти, които сте преглеждали или търсили, време за реакция на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страницата (като превъртане, щраквания и преместване на мишката), използвани методи за прелистване извън страницата и всеки телефонен номер, използван за обаждане на нашия номер за обслужване на клиенти.

Горният списък не е изчерпателен и в конкретни случаи може да се наложи да съберем допълнителни данни за целите, посочени в тази политика. Обработването се извършва на основание Член 6, Параграф 1, буква е) от ОРЗД, въз основа на нашия легитимен интерес за подобряване на стабилността и функционалността на нашия сайт. Данните няма да бъдат предавани или използвани по друг начин. Ние си запазваме правото впоследствие да проверим регистрационните файлове на сървъра, в случай че има конкретни индикации за незаконна употреба.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Когато Вие ни предоставяте информация, ние ще я използваме:

• за да изпълняваме задълженията си, произтичащи от всякакви договори, сключени между Вас и нас, както и да Ви предоставяме информацията, продуктите и услугите, които поискате от нас;

• за да Ви предоставим информация за други стоки и услуги, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте запитвали;

• за да Ви предоставим или да позволим на избрани трети страни да Ви предоставят информация за стоки или услуги, които смятаме, че може да Ви интересуват. Ако сте съществуващ КЛИЕНТ, ние ще се свържем с Вас само по електронен път (имейл или SMS) с информация за стоки и услуги, подобни на тези, които са били предмет на предишна продажба или заявка към нас. Ако сте потенциален нов КЛИЕНТ и разрешаваме на избрани трети страни да използват Вашите данни, ние (или те) ще се свържем с Вас по електронен път, само ако сте се съгласили с това. Ако не желаете да използваме Вашите данни по този начин или да предаваме Вашите данни на трети страни за маркетингови цели, моля, поставете отметка в съответното поле във формата за онлайн поръчка, в която събираме Вашите данни;

• за да Ви уведомим за промени в нашата услуга; и

• за да гарантираме, използвайки вътрешни анализи на данни и други свързани маркетингови методи, че съдържанието от нашия сайт е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство.

Когато ни предоставяте специални категории данни:

Ние разчитаме на Вашето изрично съгласие, за да ни позволите да обработваме Вашите данни, които са необходими за консултация с фармацевт.

Данните за здравословното състояние са специална категория лични данни, които пряко или косвено позволяват да се правят заключения относно физическото и/или психическото здравословно състояние на дадено лице. Данните за здравословното състояние, предоставени от Вас в контекста на поръчката (например, информация за вида и количеството на поръчаните лекарства), ще бъдат събирани от нас само за целите на изпълнение на договора, ако сте ни дали изричното си съгласие за това, по смисъла на Член 6, Параграф 1, буква a) и Член 7, Параграф 2, буква a) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като се свържете с длъжностното лице по защита на лични данни.

Когато ние събираме информация за Вас, ще я използваме:

• за администриране на нашия сайт, включително за отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, статистически цели и проучвания;

• за да подобрим нашия сайт, за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния и достъпен начин за Вас и за Вашето устройство;

• за да Ви позволим да участвате в наши интерактивни функции, ако има такива, когато решите да го направите;

• като част от нашите усилия да поддържаме нашия сайт сигурен и защитен;

• за оценка или разбиране на ефективността на рекламата, която предоставяме на Вас и на другите, и за предоставяне на подходяща реклама за Вас; и

• за да правим предложения и препоръки към Вас и другите потребители на нашия сайт относно стоки или услуги, които може да Ви интересуват.

Може да използваме автоматизирано вземане на решения и профилиране, за да адаптираме информацията, която Ви предоставяме, към Вашите потребности.

 

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИ ДАННИ

Споделяне на Ваши данни с нашия персонал

Ние споделяме информацията, която ни предоставяте, с нашия персонал, за да можем да Ви предоставим нашите продукти и услуги.

Споделяне на Ваши данни с трети страни

Може да споделим Вашата информация с избрани трети страни, включително:

доставчици на логистични услуги, куриески фирми, обработващ/и/ данните;

• рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват данните, за да избират и предоставят подходящи реклами на Вас и други потребители. Ние не разкриваме информация за идентифицируеми лица на нашите рекламодатели, но можем да им предоставим обобщена информация за нашите потребители. Може да използваме личните данни, които сме събрали от Вас, за да покажем реклама на определена целева аудитория;

• доставчици на облачни и други ИТ услуги, обработващ/и/ данните;

• доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашия сайт.

Има определени изключителни обстоятелства, при които можем да разкрием Вашите лични данни, когато:

• се изпълняват съдебни разпореждания или законови изисквания;

• е необходимо за защита на безопасността на нашите служители, нашата собственост или обществото;

• е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпления, включително обмен на информация с други компании или организации за целите на защита от измами и намаляване на кредитния риск; и/или

• е част от корпоративно сливане, вливане или продажба на активи, като в този случай, ние бихме споделили Вашата информация с бъдещия продавач или купувач.

Споделяне на Вашата информация с Google

Доставчик е Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google")

  • Работим с Google чрез програмата Google Customer Reviews. Тази програма ни дава възможност да събираме клиентски отзиви от потребителите на нашия сайт. След като направите покупка на нашия сайт, ще бъдете попитани дали искате да участвате в имейл проучване на Google. Ако дадете съгласието си в съответствие с Член 6, Параграф 1, буква а) от ОРЗД, ние ще предадем Вашия имейл адрес на Google. Ще получите имейл от Google Customer Reviews с молба да оцените пазаруването на нашия сайт. Оценката, която изпратите, ще бъде обобщена с другите оценки и ще се покаже в логото на Google Customer Reviews. Вашата оценка ще се използва и за наш рейтинг като продавач в Google. Като част от използването на клиентски отзиви на Google, личните данни биха могли също така да се предават на сървърите на Google LLC.
  • Ползваме програма за анализ на интернет трафика Google Analytics. Тази програма използва cookies, за да помогне на нашия сайт да анализира как го използвате. Събраната от тези Cookies информация за вашето ползване на нашия сайт или мобилно приложение (включително Вашия IP адрес) ще бъде предадена и съхранявана от Google. Google използва тази информация за оценка на Вашите потребителски предпочитания, за отчитане на активността на уебсайта или на мобилното приложение към оператора (нас) и за предоставяне на други услуги, свързани с Вашата дейност на уебсайта/мобилното приложение и използването на интернет. Google може също така да предава тази информация на трети страни, ако това се изисква от закон или ако такива трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с никакви други данни, притежавани от Google. Ние използваме Google Analytics и подобни технологии само ако получим съгласието Ви, на основание чл. 6 ал. 1, б. „а“ от ОРЗД. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия сайт или мобилни приложения. Можете да намерите подробна информация за Google Analytics и поверителността (включително как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google) на адрес https://policies.google.com/privacy/partners.

За да предотвратите проследяване, можете да инсталирате приставка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) в браузъра си или да изключите Google Analytics в мобилното приложение.

  • За да ви предложим рекламно и маркетингово съдържание, съобразено с Вашите лични предпочитания, нашият сайт и мобилно приложение използват технологията Ad Manager 360, предоставяна от Google. Събраната от тези Cookies информация за вашето ползване на нашия сайт и мобилно приложение (включително Вашия IP адрес) ще бъде предадена и съхранявана от Google. Google може също така да предава тази информация на трети страни, ако това се изисква от закон или ако такива трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, притежавани от Google.

 

За подробна информация относно услугите и поверителността на Google (включително как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google), моля, посетете https://policies.google.com/privacy/partners.

 

Срокът на съхранение на данните, събрани с помощта на бисквитки, е 12 месеца.

Подробна информация с кого споделяме Вашите данни е достъпна чрез нашето длъжностно лице по защита на данните.

 

КУКИТА (COOKIES)

Нашият сайт www.benu.bg използва "бисквитки" (cookies), за да Ви различи от другите посетители. Бисквитките са технически необходими за нормалното функциониране на системата и ни помагат да подобрим нашия сайт и Вашия достъп до него. Продължавайки да разглеждате нашия сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Бисквитката е малък файл с букви и цифри, който съхраняваме във Вашия браузър или на твърдия диск на Вашето устройство, при условие че ги приемете. На твърдия диск на Вашето устройство се записва информация, необходима единствено за предоставяне на функционалностите на системата. Тази информация не се споделя с трети страни.

Използваме следните бисквитки:

Технически необходими бисквитки: Те са задъжителни за работата на нашия сайт и Ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия сайт, да използвате количката за пазаруване или да използвате услуги за електронно фактуриране. Тези бисквитки са необходими за основни функции като сигурност, проверка на самоличността и управление на мрежата.

Аналитични бисквитки: Аналитичните бисквитки се използват за анализиране на трафика на нашия сайт, да разберем броя на посетителите и как посетителите използват нашия сайт. Например, тези бисквитки могат да проследяват колко дълго оставате на сайта или кои страници посещавате. Това ни позволява да разберем как можем да подобрим нашия сайт като гарантираме, че потребителите лесно намират това, което търсят. Информацията, събрана от тези бисквитки за проследяване и ефективност, не идентифицира отделен посетител.

Функционални бисквитки: Функционалните бисквитки се използват за съхраняване на вече предоставена информация и за предлагане на подобрени и персонализирани функции. Чрез тях могат да се запомнят изборите, които сте направили, докато сърфирате в нашия сайт. Например, може да използваме функционални бисквитки, за да запомним Вашите езикови предпочитания или Вашите данни за вход, както и да Ви поздравяваме по име всеки път, когато влезете в сайта.

Бисквитки за маркетингови цели: Тези бисквитки записват Вашето посещение на нашия сайт, страниците, които сте посетили, и връзките, които сте последвали. Маркетинговите бисквитки се използват за показване и приспособяване на реклами, които е вероятно да Ви заинтересуват въз основа на Вашите навици на сърфиране. Предоставени от нашите доставчици на съдържание и/или реклами, те могат да комбинират информацията, която са събрали от нашия сайт, с друга информация, която са събрали от дейностите на Вашия уеб браузър във Вашата мрежа от сайтове.

Моля имайте предвид, че трети страни (включително, но не само, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафик) също могат да използват бисквитки, върху които ние нямаме контрол. Тези бисквитки вероятно са аналитични бисквитки или бисквитки за маркетингови цели.

Можете да блокирате бисквитките, като активирате настройката на Вашия браузър не приемам, която Ви позволява да откажете настройките на всички или някои бисквитки. Въпреки това, ако използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки (включително технически необходимите бисквитки), може да нямате достъп до целия или части от нашия сайт.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Продължителността на съхранението на личните данни се основава на съответното правно основание, целта на обработката и, ако е приложимо, също на съответния законов период на съхранение (напр. търговски и данъчни периоди на съхранение).

Ако личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие в съответствие с Член 6, Параграф 1, буква a) от ОРЗД, тези данни ще се съхраняват докато субектът на данните не оттегли своето съгласие.

Ако има законови периоди на съхранение за данни, които се обработват като част от законови задължения на основание Член 6, Параграф 1, буква б) от ОРЗД, тези данни ще бъдат рутинно изтрити след изтичането на съответния законово регламентиран период на съхранение, при условие че не е необходимо повече време за изпълнение или иницииране на договор за продажба от разстояние на стоки и/или нямаме легитимен интерес от по-нататъшното им съхранение.

Когато личните данни се обработват въз основа на Член 6, Параграф 1, буква е) от ОРЗД, а именно, обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси или на легитимните интереси на трета страна, тези данни се съхраняват докато субектът на данните упражни правото си на възражение в съответствие с Член 21, Параграф 1 от ОРЗД, освен ако нямаме убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, основните права и свободи на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

При обработване на лични данни за целите на директен маркетинг, на основание Член 6, Параграф 1, буква е) от ОРЗД, тези данни се съхраняват докато субектът на данните упражни правото си на възражение съгласно Член 21, Параграф 2 от ОРЗД.

Освен ако не е посочено друго, съхраняваните лични данни ще бъдат изтрити, когато вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

 

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите защитени сървъри в България и Чехия. Вашите данни ще бъдат обработени от персонал, който работи за нас или за някой от нашите доставчици в Чехия. Това включва персонал, ангажиран, наред с други функции, с изпълнението на Вашата поръчка, обработването на Вашите данни за плащане и предоставянето на услуги за поддръжка. С предоставянето/изпращането на Вашите лични данни Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработване. Ние ще предприемем всички разумно необходими мерки, за да гарантираме, че Вашите данни се третират и обработват сигурно и в съответствие с настоящата политика и с изискванията на ОРЗД.

Всички платежни транзакции ще бъдат криптирани чрез SSL технология. Когато сме Ви дали (или където сте избрали) парола, която Ви позволява достъп до определени части от нашия сайт, Вие сте отговорни за запазването на поверителността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата си с никого.

Предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предоставени на нашия сайт; всяко такова предоставяне е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация и лични данни, ще използваме строги процедури, мерки и функции за сигурност, за да направим всичко възможно, действайки добросъвестно, да предотвратим инциденти със сигурността на данните и съответен неоторизиран достъп до тях ('хакване').

ВАШИТЕ ПРАВА

Ние имаме законово задължение да Ви предоставим кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация относно Вашите лични данни и използването им от наша страна. Приехме тази политика с цел защита на Вашите данни, но ако имате въпроси или се нуждаете от по-конкретна информация, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Имате право на достъп до Вашите лични данни, съгласно Член 15 от ОРЗД:

Имате право да поискате от нас да потвърдим дали притежаваме или не Ваши лични данни. Ако го направим, имате право да получите копие от тази информация и да бъдете информирани за следното:

• Защо използваме Вашите данни;

• Какви категории данни използваме;

• С кого сме споделили личните данни;

• Колко дълго предвиждаме да съхраняваме Вашите данни.

За да запазим сигурността на Вашите данни, ще трябва да потвърдим самоличността Ви преди да Ви предоставим копие от информацията, която съхраняваме. Първото копие на Ваши данни, което поискате от нас, ще бъде предоставено безплатно, а ако имате нужда и от допълнителни копия, може да начислим административна такса, за да покрием нашите разходи за това.

Имате право да коригирате всички неточни или непълни лични данни, съгласно Член 16 от ОРЗД:

Когато сте поискали копие от информацията, която съхраняваме за Вас, може да забележите, че има неточности в записите или че определени части са непълни. Ако случаят е такъв, можете да се свържете с нас, за да коригираме нашите записи.

Имате право да бъдете забравени, съгласно Член 17 от ОРЗД:

Възможно е вече да не е необходимо да съхраняваме лична информация и данни за Вас. Това може да се случи, когато:

• данните вече не са необходими за първоначалната цел, за която сме ги събрали;

• оттеглите съгласието си да обработваме / използваме данните (и ние нямаме друга правна причина да продължим да ги обработваме / използваме);

• възразявате срещу обработването / използването на Ваши данни и ние нямаме причина да продължим да ги използваме;

• използвали сме Ваши данни неправомерно; и/или

• съществува законово изискване да изтрием Вашите данни.

В тези ситуации имате право Вашите лични данни да бъдат изтрити. Ако смятате, че една от тези ситуации се отнася за Вас, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Имате право да ограничите начина, по който използваме Вашите лични данни, съгласно Член 18 от ОРЗД:

Имате право да поискате от нас да спрем да използваме Вашите лични данни по какъвто и да е начин, различен от простото запазване (съхранение) на копие от тях. Това право е налице, когато:

• сте ни информирали, че информацията, която притежаваме за Вас, е неточна и ние все още не сме успели да проверим това;

• сте възразили срещу използването на Ваши данни за нашите собствени законни интереси и ние сме в процес на разглеждане на Вашето възражение;

• евентуално сме използвали Ваши данни по незаконен начин, но Вие не искате да ги изтрием; или

• повече не е необходимо да използваме информацията Ви, но Вие се нуждаете от нея за правен иск.

Ако смятате, че някоя от тези ситуации е приложима, моля свържете се с нас.

Имате право копие от Вашите данни да бъде прехвърлено на Вас или на трета страна в съвместим формат, съгласно Член 20 от ОРЗД (право на преносимост на данните):

Вие имате право да получите копие от Вашите лични данни за Ваши собствени цели. Това право Ви позволява да премествате, копирате или прехвърляте Вашите лични данни по-лесно от една ИТ система в друга, по безопасен и сигурен начин. Ако желаете да прехвърлим копие от Вашите данни на Вас или на трета страна / друга организация в структуриран, често използван и машинно четим формат, моля свържете се с нас.

Имате право да възразите срещу директния маркетинг, съгласно Член 21, Параграф 2 от ОРЗД:

Можете да ни кажете по всяко време, че предпочитате да не използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Ако не желаете да получавате реклами от нас, моля свържете се с нас или използвайте връзките, предоставени в някоя от нашите маркетингови съобщения, и ние ще спрем незабавно изпращането на реклами.

Имате право да възразите срещу използването на Вашите лични данни за наши собствени законни интереси, съгласно Член 21, Параграф 6 от ОРЗД:

Понякога използваме Ваши лични данни, за да постигнем цели, които ще помогнат както на нас, така и на Вас. Например:

• когато Ви информираме за продукти или услуги, които са подобни на тези, които вече сте закупили;

• когато използваме Ваши данни, за да може това да ни помогне да подобрим бизнеса си; или

• когато се свържем с Вас, за да взаимодействаме, да комуникираме или да Ви уведомим за дадени промени, които правим.

Ние се стремим винаги да гарантираме, че Вашите лични данни са правилно защитени. Ако смятате, че начинът, по който използваме Вашите данни, не е оправдан поради въздействието му върху Вас или Вашите права, имате право да възразите. Освен ако нямаме убедителна причина да продължим, ние следва да спрем да използваме Вашите лични данни за тези цели. За да упражните правото си да възразите срещу използването на Вашите данни за целите по-горе, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране, съгласно Член 22 от ОРЗД:

Всяко автоматизирано вземане на решения или профилиране, което предприемаме, е единствено с цел персонализиране на информацията, която Ви предоставяме. Ние няма да използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за решения, които ще имат правни последици за Вас. Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен. Ако имате притеснения или въпроси относно това право, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Право да оттеглите съгласието си, съгласно Член 7 от ОРЗД:

Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Право на подаване на жалба до надзорен орган:

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на ОРЗД.

 

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази политика за защита на личните данни и кукита (cookies) е приета с решение на управителите на Бену от 05.08.2022 г. и влиза в сила, считано от 05.08.2022 г.; изменени и допълнени са с решение на управителите на Бену от 24.10.2022 г., които промени влизат в сила, считано от 24.10.2022 г. Бену може едностранно да изменя и допълва настоящата политика, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на нашия сайт. Моля, проверявайте често, за да видите актуализации или промени в настоящата политика. Регистриран КЛИЕНТ дава съгласието си в потребителския си профил (клиентски акаунт), че е информиран за промените и ги приема. Ако не ги приемате, следва да преустановите по-нататъшно ползване и пазаруване от уебсайта на аптеката.

 

ЖАЛБИ

Ако искате да подадете жалба относно обработването на Вашите лични данни, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни, за да Ви съдействаме и да се опитаме да Ви помогнем. Ние обезателно ще Ви отговорим в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаването й.

Ако считате, че Вашите права, свързани със защита на личните Ви данни, са нарушени, Вие може да отправите жалба и до Комисията за защита на личните данни.