Колко важно е следенето на кръвното налягане

КОЛКО ВАЖНО Е СЛЕДЕНЕТО НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

icon2

viber_image_2023-03-07_15-48-54-044

image2

Какво представлява? Стойности Рискови фактори

Цветелина-Хаджиева---за-статия-за-кръвно-налягане

д-р Цветелина Хаджиева, кардиолог 

 

image-vodno Какво представлява кръвното налягане?

Кръвното налягане е мярка за силата, с която кръвта притиска стените на артериите по време на сърдечния цикъл. То се измерва с две стойности: систолично (горно) и диастолично (долно) налягане.

Систоличното налягане отразява силата на кръвта по време на сърдечното систолично съкращение, докато диастоличното налягане показва силата на кръвта по време на сърдечната диастола, когато сърцето се отпуска. Обикновено се изразява в милиметри живачен стълб (mmHg).

Кръвното налягане се влияе от ударния обем на сърцето (обемът кръв, който сърцето изтласква към артериите) и от разтегливостта на стените на артериите.

Кои стойности се приемат за нормални и здравословни? 

При измерване на кръвното налягане се определят две стойности - горна граница и долна граница. Горната граница е по-високата стойност, нарича се още систолно артериално налягане (САН). Долната граница е по-ниската стойност, т.е. диастолно артериално
налягане (ДАН).

При съобщаване на стойностите на кръвното, първо се казва систолното артериално налягане, последвано от диастолното.

Нормалните стойности на кръвното налягане се движат между 120-129/80-84mmHg, като според европейските препоръки на лечение на артериална хипертония за оптимални стойности се приема под 120/80mmHg. 

Високо нормално артериално налягане се определя от стойностите 130-139/85-89mmHg.
 
Оптималните стойности на АН могат да варират според възрастта и придружаващите заболявания:

 • При пациенти със захарен диабет например, прицелни стойности на САН е 130mmHg, а при добра поносимост между 120-130mmHg, но не и под 120mmHg. 
 • При по-възрастните хора (над 65-годишна възраст) препоръките на европейското дружество гласят друго. В тези случаи по-полезни и оптимални стойности на САН са 130-139mmHg. Диастолното артериално налягане се препоръчва да е под 80mmHg, но да не е под 70mmHg. 
 • Друга особеност са пациентите с придружаващо хронично бъбречно заболяване. При тази група хора европейското кардиологично дружество препоръчва САН да движи между 130-139mmHg.

image-vodno  А кои стойности са вредни за организма?

При надвишаване на посочените стойности, т.е. равни или над 140/90mmHg вече може да се говори, че даден пациент има хипертония (високо кръвно). 

Високото кръвно може да се подраздели на изолирана систолна хипертония и изолирана диастолна хипертония: 

 • В първия случай се касае за изолирано покачване на горната граница равно или над 140mmHg, при нормална долна граница. 
 • Вторият случай гласи точно обратното - само долната граница е висока (равна и над 90mmHg), а систолното артериално налягане е нормално. 

В зависимост от максималните измерени стойности на кръвното налягане, се определят различни степени, както следва: 

 • степен първа - хипертония 140-159/90-99mmHg; 
 • степен втора - хипертония 160-179/100-109mmHg;
 • степен трета - хипертония над 180/110mmHg. 

Колкото по-висока степен е артериалната хипертония, толкова по-неблагоприятно се отразява върху за здравето.

Кръвно-2

image2 Какви са рисковите фактори и причини за поява на отклонения в кръвното налягане? 

Характерно за артериалната хипертония е наследствената предразположеност. За нейното възникване от голямо значение е начинът на живот: 

 • увеличеният дневен прием на сол, 
 • енергийните напитки, 
 • алкохол, 
 • наличието на стресори в динамичното ежедневие, 
 • наднорменото тегло, 
 • тютюнопушенето, 
 • тревожност 

биха се отразили неблагоприятно на здравословното състояние, чрез повишаване на стойностите на кръвното налягане. 

Когато хипертонията е предизвикана от друго заболяване, тогава тя се класифицира като вторична. Нужно е лечение в тези случаи на причината, довела до хипертония. Такива са случаите на пациентите с феохромоцитом, параганглиом, първичен алдостеронизъм и прочее.

Как можем да го измерваме ефективно, колко често и за какво да следим?

При налична хипертония, при която все още не е постигнат оптимален медикаментозен контрол е нужно поне трикратно измерване на кръвното, особено когато се прави промяна в
терапевтичната стратегия. 

Следенето на артериалното налягане е нужно, за да се подобри неговият контрол, както и за превенция на други заболявания: исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, аритмии и др. 

Все по-разпространени стават електронните апарати за измерване на кръвното. Важно е правилното поставяне на маншета, покой преди самото измерване, усредняване на стойностите от три последователни измервания. 

Ето няколко стъпки за самата техника при измерване на кръвното налягане с механичен апарат:

 • Изберете подходящ маншет. Стандартният размер е с ширина 12-13 см и дължина 35 см. Ако обиколката на ръката е над 32 см, ползвайте по-голям маншет.
 • Поставете маншета плътно по мишницата на водещата ръка (при десничари на дясната, а при левичари - лявата), на два-три сантиметра над сгъвката на лакътя, при седнало положение. Следвайте указанията на маншета, който би трябвало да има маркер за артерията.
 • Поставете слушалката леко на брахиалната артерия (мишничната артерия), като не трябва да се допира до маншета. Това затруднява слушането на тоновете (на Коротков).
 • Затегнете винта на изпускателния клапан и започнете напомпване на балона, докато спрете да усещате пулсациите на лъчевата артерия. 
 • Разхлабете леко винта на изпускателния клапан. Налягането трябва да започне да спада с около 3 мм/сек.
 • Слушайте внимателно! Първият тон на Коротков е систолното артериално налягане. Когато тоновете изчезнат, тогава сте установили диастолното артериално налягане.

Съвети:

 • Починете си поне пет минути, преди измерване на кръвното налягане.
 • Не говорете и не се движете по време на измерването.
 • Помещението да е тихо, с оптимална температура - нито да е много студено, нито да е много топло.
 • Не консумирайте кафе или енергийни напитки един час преди измерването.
 • Важно е да водите списък с измерените стойности и при необходимост да се консултирате със специалист.

В кои случаи е препоръчително и важно да следим кръвното налягане редовно?

Всеки е имал главоболие. Замисляли ли сте се колко често, дори бих казала чисто механично сте приемали аналгин? 
Бих искала да обърна внимание, че облекчаването на симптома невинаги води до решаване на проблема. Голяма част от хората дори не подозират, че имат високо кръвно. 

Препоръчвам при възникване на някое от следните оплаквания първо да се измери артериалното налягане: 

 • главоболие, 
 • световъртеж, 
 • замаяност, 
 • шум в ушите, 
 • обща слабост, 
 • задух, 
 • стягане/бодежи в гърдите. 

Хипертонията може да се изрази по различен начин, при различните хора. Както по-горе споменах, препоръчително е измерването на артериалното налягане при промяна в терапията и при промяна на времето. 

През зимата от студеното, кръвоносните съдове се свиват, кръвното се покачва. Лятно време възникват точно противоположните промени. От високите температури, кръвоносните съдове се разширяват и артериалното налягане се понижава. 

Първият случай налага увеличаване на терапията за хипертония, докато във втория - нейната редукция.

Каква информация може да ни даде следенето на кръвното налягане?

Само чрез проследяване на кръвното може да оценим една терапия като оптимална. Измерването дори напълно случайно на артериалното налягане може да установи отклонения, дори когато човек няма оплаквания. 

Много от хората нямат усещане за високо кръвно, други дори са се адаптирали към него. Този факт прави хипертонията изключително опасна - тя е нар. “тих убиец”.

Кои симптоми могат да ни насочат, че има някакво отклонение в кръвното налягане?

Симптоми на хипертония най-често са: 

 • главоболие, 
 • световъртеж, 
 • замаяност, 
 • шум в ушите, 
 • обща слабост, 
 • задух, 
 • стягане, 
 • тежест/бодежи в гърдите, 
 • нарушения в зрението, 
 • сърцебиене.

В кои случаи е нужно да се консултираме със специалист и какъв?

Всяко регистриране на отклонение в кръвното налага консултация с кардиолог. В едни случаи за стартиране на терапия, а в други - за нейната корекция. 

Необходим е преглед от специалист кардиолог, за да може да се направи ехокардиографска оценка: систолна (помпена) и диастолна функция, кинетика (съкращение на стените), функция на клапния апарат. Това изследване е нужно за по-прецизното изготвяне на терапия на пациента. 

Може да се препоръча още контрол на рисковите фактори: липиден профил, йонограма, пълна кръвна картина, азотни тела и т.н.

А кои случаи са спешни и какви действия да предприемем?

Хипертонична спешност е ситуация, в която се установява артериална хипертония степен трета и остро увреждане на таргетните органи: очи, мозък, сърце, бъбреци. 

Често става въпрос за животозастрашаващи ситуации. Необходима е незабавна лекарска намеса. 

Изключение от посочените стойности са бременните. При тях за спешност се говори, когато САН е 170mmHg, или диастолното артериално налягане е 110mmHg. В тези случаи се препоръчва хоспитализация. 

При бременните жени в сила е следната класификация: 

 • лека хипертония при стойности на АН от 140-159/90-109mmHg;
 • тежка хипертония при АН равно и над 160/110mmHg.

Как можем да се погрижим за поддържането на оптимални стойности на кръвното налягане?

За постигане на възможно най-добрия резултат, освен стартиране или промяна на терапия за хипертония, е необходима промяна в начина на живот:

 • ограничен прием на сол, под пет грама дневно; 
 • намален прием на алкохол и енергийни напитки;
 • поддържане на оптимално тегло;
 • ежедневно движение и спорт;
 • отстраняване на стресорите в ежедневието;
 • отказ от тютюнопушенето. 

През летните месеци се препоръчва по-голяма консумация на вода. При спортуващи се препоръчва допълнителен прием на магнезий, който може да се набави с хранителни добавки, така и чрез храна: бадеми, кашу, броколи, спанак, смокини, авокадо, тъмен шоколад и др. 

За по-добро сърдечно-съдово здраве, европейското кардиологично дружество препоръчва Средиземноморската диета. 

Тя набляга на: 

 • Пълнозърнести и бобови храни - ориз, овес, ечемик, боб, леща, нахут. Бобовите храни поддържат нивата на кръвната захар в нормални граници.
 • Плодове - ябълки, круши, праскови, кайсии, смокини, пъпеш.
 • Зеленчуци - краставици, домати, листни зеленчуци, моркови, тиквички, картофи и др.
 • Червено вино.
 • Ядки - орехи, лешници, кашу, шам-фъстък.
 • Риба, предвид наличието на омега-3-ненаситени мастни киселини - сьомга, риба тон, сардини.
 • За мазнина се препоръчва екстра върджин зехтин.

Препоръчително е да се избягват рафинирани зърнени храни, рафинирани масла, храни с добавена захар (опаковани сладкиши), месо, богато на наситени мастни киселини (червено месо), газирани напитки.

 • Статии


Оценка

Оценка

Бъдете първият, който ще оцени тази статия.

Моля, оставете ново мнение

Какво мислите за тази статия?

1-5

1 2 3 4 5
Компанията си запазва правото да премахва неуместни коментари.